Dato: 30. oktober 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Dresden 30 October 1860

Gjennem Hr Wiedemann fik jeg igaar den Besked fra Dem, at De havde skrevet til Genf i den omtalte Sag, at denne beroede paa en Misforstaaelse og at samme ganske vilde klares, disse Ord skrevne mig til af Dem selv vilde have gldet mig, og vare de sendte mig strax efter mit frst skrevne Brev, hvet den Stemning hvori jeg flere Dage har gaaet, og hvorved mit Ophold i Dresden er blevet mig ganske fordrvet, men De skriver mig ikke selv til, svarer mig ikke selv paa to Breve, som jeg i Tillid og Hjertelighed skriver Dem til, det er mig paa ny uforklarlig. Jeg slipper ndig mine gamle Venner og derfor er det at jeg endnu engang sender Dem et Brev / som dette, der kun skal sige Dem, at dersom De ikke har tnkt paa at bedrve mig, saa er dette dog blevet Tilfldet, men at der ikke er Vunde i mit Hjerte, men Lyst og Trang til at vi blive Venner som fr.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14,731-32)