Dato: 12. september 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Geneve den 12 Sept 1860.

Deres Naade

har saalnge ikke hrt fra mig, men tidt og ofte har De og alle kjre paa Basns vret i min Tanke; forleden daj eg fra Lausanne seilde til Geneve traf jeg Kammerherre Oxholm med sin Sn, af ham hrte jeg Nyheder, store Nyheder fra Basns, Frken Luzia forlovet! nu Gud glde og velsigne hende inderligt! gid deilige lyse Dage, en Fortsttelse fra Hjemmets, rulle op for hende!, hun vil modtage mine bedste nsker, ligesom jeg lyknsker Brudgommen. Ogsaa Hr Ferslev forlovet, og Miss Madden! det havde jeg ikke anet! nu det er jo gldeligt; gid at de begge to ret maa vre mdt til et lykkeligt Samliv; hils dem, lyknsk dem, siig dem min varme Deeltagelse. Jeg havde isinde strax da jeg hrte disse Forlovelser at skrive, men jeg har under hele mit nu paa tredie Uge lange Ophold i Geneve, hvor jeg dog har mange Venner og nyder stor Gjestfrihed, fundet mig saa forstemt, saa forunderlig nedtrykt, som ikke i mange Aar; der var en tidligere Periode af mit Liv hvorjeg var i et tungt Humeur, dette var igjen vendt tilbage og hemmede mig i al Brev Skrivning; i Dag lfter Sindet sig og derfor skriver jeg; i Dag har jeg taget en Bestemmelse med mit Vinter-Ophold; den lange Svven om jeg vilde det Ene eller det Andet, gjorde mig nerveus, melankolsk, jeg har i Dag opgivet at gaae i Vinter til Italien, det er for mig aldeles ikke Tiden, der er et for stort Rre, jeg vil derfor vente med Besget til et bedre Aar. Paris har jeg aldrig ret kunnet finde Behag i, der vil jeg altsaa ikke fle mig tilfreds en heel Vinter og Tydskland har jeg heller ikke isinde at vlge, altsaa hvorfor da ikke hellere tage hjem, og det vil jeg, det er i Dag min Bestemmelse, jeg faaer saaledes dog den Glde at tilbringe Julen paa Basns, og naar jeg nu, rimeligviis i October, naaer Korser, da aflgger jeg paa Hjemfarten et Besg paa Basns, hvor jeg haaber at finde Deres Naade og alle Hjemmets Kjre der. Jeg skal nu nrmere tillade mig at skrive om Ankomsten men haaber ganske sikkert forud at finde et Brev fra Deres Naade, som jeg beder Dem om [at] sende til Augsburg posterestante, der skal jeg paa Gjennemreisen sprge om samme paa Posthuset. Nu maa jeg fortlle lidt om mit Ophold her i Schweitz, hvor jeg har flakket en Deel om, uagtet Veiret nsten altid var slet. Fra Brunnen hvor jeg blev 14 Dage, gik jeg til Locle, hit oppe paa Jurabjergene, hvor jeg hos en Landsmand Hr Jrgensen, der har et stort Uhrfabrique fandt det hjemligt og godt; men kun 4 Graders Varme fandt jeg heroppe. Locle ligger 3000 Fod over Havfladen. I denne Hide flyver man nu op paa Jernbane, hit over de lavere svvende Skyer; Tunnel flger Tunnel, i een af disse er Farten hele 7 Minutter, da Tunnelen er over en halv dansk Miil; jeg gik siden til Ouchy ved Lausanne, hvorfra jeg besgte Clarance og Vernex, her er ganske italiensk Natur, prgtige store Figentrer og blomstrende Granattrer staae uden for Husene, Viinhaver og Maismarker strkke sig ned til den blaagrnne Genferse og ligeoverfor har man de sneedkkede piemontesiske Bjerge. Slottet Chillon som Byron har besjunget er en Promenade kun fra Vernex; her blev jeg henved 14 Dage og kun her har jeg fornummet Sommervarme. I Geneve boer jeg, med flere amerikanske og engelske Familier, en ung rusisk Prinds og nogle franske Adelsmnd, hos Madam Achard, en af de bedste Pensjoner, mit Vrelse vender ud til Sen, jeg har det ganske nydeligt, men nu flyver Tankerne nordpaa! den 18de er det nok Grev Leon Moltkes og Wandas Bryllup, vil Deres Naade vre saa venlig at lade vedlagde lille Brev, komme til Grevinde Holstein, paa Festdagen, jeg vilde gjerne, med Tankerne vre med hos dem der, jeg har kjendt Wanda fra hendes Barndom og holder srdeles meget af Leon Moltke! de skal vide at jeg den Dag i Schweitz husker deres Fest og drikker deres Skaal! - Mine sidste Eventyr have i Engeland gjort srdeles Lykke, min Boghandler mlder mig at et nyt Oplag med Billeder vil snart udkomme, ogsaa om den tydske Udgave har jeg gldelige Efterretninger om Modtagelsen. Fra Kongen af Bayern fik jeg fornyelig en hist naadig Skrivelse om det behagelige Indtryk den havde gjort paa ham, han havde lst den i Grafenberg. Men nu lev hjertelig vel! Frken Luzia, min Ven Otto, Miss Dunlop og Miss Madden, ligesom Ferslev mange Hilsner.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift]

Madame

Madame de Scavenius

ne Comtesse de Moltke

Basns par Skjelskjr

en Danemark franco

(de H. C. Andersen)

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost