Dato: 23. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Hagberg
Sprog: svensk.

Kjbenhavn den 23 Mai 1860

Histrede Hr Professor!

for nogle Dage siden modtog jeg Brev fra vor Ven Kammerherre Beskow i Stockholm, han underrettede mig om at Hans Majestt Kongen af Sverige havde vret saa naadig at sende mig det af Histsamme forfattede Digt "Heidie Gylfes Datter", Brev men da Bogen var for stor til at kunne befordres med Brevposten, havde Beskow sendt den til Dem, Hr Professor! Nu da det er min Bestemmelse om nogle faae Dage at reise til Udlandet hvor jeg rimeligviis bliver ude et heelt Aar, ligger det mig meget paa Hjertet at erholde snarest Bogen, for at jeg fr Afreisen kunde sende Hans Majestt min allerrbdigste inderlige Tak, jeg tillader mig derfor at bede Dem Hr Professor, naar De har Bogen, strax at sende mig den med Posten til Kjbenhavn, under mit Navn, adresseret til Excellensen Geheimeraad Collin Amaligade No 9.

Med den inderligste Tak

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 175)