Dato: 15. april 1860
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 15.de April 1860.

Høistærede og kjære Ven.

Dersom Du ikke allerede er engageret vilde Du glæde os meget ved at deeltage i et tarveligt Famillie-Maaltid hos os i morgen Mandag. Kl 4. Du vil befinde Dig blandt lutter Venner af Dig selv og af Din yndige Musa.

Med Høiagtelse og Hengivenhed

Din (uden at sige Dig Ubehageligheder) oprigtige Ven

August Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter