Dato: 20. januar 1860
Fra: Eilert Sundt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Histrede Hr. Andersen Eventyrenes Digter.

En Dag i Begyndelsen af 1859 kom jeg hjem til min Bolig, lidt udenfor Christiania med tyngende Sager under Armen: nogle Departements-Pakker og - Deres Fortlling "Vre". Denne sidste gav jeg mig fst i Frd med, og jeg studsede over at faa mine Tatarer Alako m.m. i Deres Digtning Thi viid: hine Pakker var den frste Begyndelse af et halvt Ls af Papirer, som handlede om samme Tatere og deres ramme Virkelighed, og netop denne Dag havde jeg taget Deres Bog med for at forfriske Sindet under det Arbeide, som jeg netop skulde begynde med nu i Frstningen gruede for nemlig gennemgaae de mange Departements-Sager og prve paa at beskrive Udfaldet af det under Departementets Ledelse gjorte. Forsg med at bringe Tatere og andre Fanter til Skik og Orden som bosatte Folk. Det var mig noget usdvanligt, dette Sammenstd af Deres Digt og min Prosa. Jeg tog Varsel deraf og foresatte mig derfor at saasnart hin Bog blev frdig, saa vilde jeg sende Dem den. Bogen blev frdig trykt i Beg. Af Decbr. 1859 ("Fortsat Beretning om

Fantefolket!") Et Exemplar med Paaskrift til Hr. Andersen leverede jeg til en Boghandler i Christiania som lovede at sende den med frste Leilighed; men jeg fik ikke Tid til at sende et Ord med, saasom jeg Skyndsomst maatte gaae ombord paa Dampskib for at reise hen til Vestlandet og personlig opsge Fanterne, baade de bosatte og dem som endnu gaa ude. Frst nu har jeg faaet et iebliks Pusterum, saa jeg kan tillade mig at sende Dem disse Linier. Jeg maatte jo fortlle Dem Anledningen til at et Boghandler-Bud i en af Dagene har bragt eller vil bringe dem en Fante-Bog. Anledeningen - ja. Men mon jeg ogsaa behver at forklare Bevggrunden? Eller gjre Undskyldning for den Tanke, at der endogsaa kan vre Slgtskab mellem Prosa og Digt? Mellem Arbeide og Poesi? De holdt fast paa det Haab, at selv Alako-

ikke ere forladte af gode Aander - og jeg takker Dem derfor. Deres hengivne. Eilert L. Sundt

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost