Dato: 24. august 1859
Fra: Jonas Collin d..   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Min gamle trofaste Ven, Consistorialraad Bierregaard, bedes hilset paa det venskabe1igste, og ligeledes bedes en venlig Hilsen bragt fra mig til Prsten Hr. Svane.

Collin, 24 Aug 1859.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost