Dato: 10. august 1859
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 10de Aug 59.

Kjre Ven!

For at De dog ikke forgjves skal sprge om et Poste-restante-Brev fra Sor, naar De kommer tilbage til Aalborg, skal jeg ikke opstte min Taksigelse for de sidste venlige Meddelelser, uagtet jeg ikke har Stort at tilfie.

Det er tilvisse en fattig Verdensanskuelse, der i Uendeligheden af Verdner kun seer "Jordkloden beboet". Det Slags Str, som en vis Orthodoxie synes at medfre, vil dog i alt Fald Ddens Lee snart operere de gode Venner for. Af samme mgtige Operations-Kniv venter jeg ivrigt langt / strre Udvidelser af Menneskeslgtens aandelige Syn. Vi vil imidlertid lukke inene - baade de ydre og indre, saa godt som muligt paa denne vor frste bevidste Reisestation! - Naar De vender tilbage til "Intelligentsens Sde" glde vi os til at hre paa Deres Standsning her hvad De med begge Slags ine har seet i Jylland. Hils de Venner, vi har tilflleds og kom tilbage uden nogen Skavank!

Jeg har ikke gjort stort Andet siden vi saaes, end fuldendt Correcturen paa 5te Udgave af "Prinds Otto og begyndt Correcturen / af 2den Udg. af "Landsbybrnene". Af Nyt er Adskilligt begyndt, men Intet fuldendt. Bissen har vret her og modelleret min Buste; det lykkedes ham udmrket, sige Alle, som saae den. For nogle Dage siden saae vi Palludan-Mller. Han syntes nu betydelig nervestyrket. Af Skuespiller Holst hrte jeg nylig, at Heiberg atter var betnkeligt syg. - Seer De Svanes, saa hils dem hjerteligt! Vr selv kjrligt hilset fra os begge!

Deres inderlig hengivne

B.S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 422-24)