Dato: 28. maj 1859
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Idet jeg til enhver Tid vil beholde i kjrlig Erindring det velgjrende Indtryk, det gjorde paa mig at hre Dem foredrage Deres skjnne poetiske Eventyr med saa megen Inderlighed og Flelse, beder jeg Dem venligst at modtage medflgende lille Mappe.

Det vilde vre mig kjrt, om De ofte maatte have Leilighed at benytte den, for at skrive Deres Manuscripter. - Ifald da Mappen undertiden skulde vre stolt af at vre Brer af de skjnne Tanker, som De maatte betroe den, saa ligner den deri Blkhuset, hvis Historie De var saa venlig for kort Tid siden at meddele en lille Kreds af gode Venner. Imidlertid haaber jeg, at De ikke af den Grund vil tage mindre venligt imod den, naar jeg tilfier, at jeg har gjort mig en Fornielse af at udfre dette lille Arbeide for at bevidne Dem min Beundring og Hiagtelse.

Deres hengivne

Dorothea Melchior Rolighed d: 28de Mai 1859

[udskrift] S T

Herr Professor H.C. Andersen R af D m m

Tekst fra: Niels Oxenvad