Dato: 21. februar 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 21 Februar 1859

Kjre Fru Scavenius!

Det er meget lnge sidenjeg hrte fra Dem! igaar spiiste jeg til Middag hos Grev Moltke-Bregentved og var der sammen med Deres Naades Svigerinde, hun sagde at ogsaa hun lnge ikke havde hrt fra Dem, men haabede og troede at Alt stod vel og godt paa Basns; Frken Ltzow, som jeg traf paa Festballet i Casino sagde ogsaa at Alt nok var ved det gode Gamle, jeg vil altsaa haabe det samme, men kan dog ikke modstaae min Trang til at skrive et lille Brev for at bringe mig i venlig Erindring hos Deres Naade og hele Deres kjre Omgivelse paa Basns. Tohundred Aarsfesten herinde bragte os et Par smukke Dage; meget interessant var det at see det Publicum som for strste Delen fyldte Huset de to Friaftener, det var et meget beskedent, elskvrdigt, sundt Publicum, det var en Fornielse at vre Vidne dertil. Et hsligt Trk oplevede man og det var af Een udenfor det egentlige Publicum, vil jeg troe; der var to stakkels fattige Smaapiger, af hvilke den Ene havde staaet udenfor den lngste Tid af Natten og endelig erholdt to Billetter; da hun og Ssteren, eller hvem den anden lille Pige nu var, kom til Forestillingen, spurgte de i Forsalen en velkldt Mand, hvem de skulde levere deres Billetter og Manden svarede at det var ham der modtog disse, han fik dem altsaa og viiste nu Brnene op i anden Etage, hvor de, naturligviis, ikke kunde komme ind, da de havde afleveret deres Billetter. Theaterdirecteuren Christensen var da saa deeltagende at han lod de stakkels Brn gaae ind i Parterret; Poletiet sgte forgjves efter den Mand der havde narret dem. Er det ikke nsten utnkelig at Nogen kan bre sig saaledes ad mod stakkels fattige Brn. Festen i Casino var riig og smuk, min Vise til de danske Qvinder, tiltalte meget; Deres Naade har vist lst den i Bladene. Jonna Stampe er endnu syg, maa blive tilsengs, men man haaber dog at hun nu er udenfor al Fare. Fra Rom har jeg faaet Brev, der er mange Danske, Fru Zeuthen, Jerichaus, Fru Kjrulf med Datter; Prinds Friederich af Hessen med Gemalinde ventede man hver Dag; Digteren Munk fra Norge var ogsaa ivente. Siden mit forrige Brev gik til Basns har jeg igjen skrevet en ny Historie: "Anna Lisbeth", den kommer rimeligviis med i det nye Hefte af Eventyr og Historier, som jeg tnker vil vre trykt sidst i Marts, dette tredie Hefte bliver da strre end de to tidligere.

Vil Deres Naade hilse Luzia og Otto, Frken Schumacher, Miss Dunloup og Hr Ferslev! - Gld mig engang med et lille Brev, gid jeg da hre at De og Deres ere Alle vel og venligt erindrer

Deres af Hjertet taknemlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost