Dato: 7. januar 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 7 Januar 1859 [dvs 1860]

Kjre Fru Scavenius!

Igaar feiredes den gamle Excellense Collins 84 aarige Fselsdag, han var meget rask og livlig, et Par Viser bleve afsjungne og han fik fra sine Brnebrn og Venner i Norge Hilsen gjennem Telegrafen. - Excellensen Moltke Bregentved har vret meget syg, men er i Bedring, jeg har i denne Morgen hrt til ham og det var meget godt. Grev Leon har jeg talt med, han spurte hjerteligt til sin kjre Tante.

Det var da en hist kjedelig Reise herind med Godstoget! tnk / vi brugte halvtredie Time om at kjre fra Roskilde til Kjbenhavn, her kom vi frst Klokken syv om Aftenen, matte saa vente til det andet Tog kom afsted og halv otte blev Tiet udlevereet, saa at jeg frst efter otte var i mit Hjem; paa KOmedie kom jeg da ikke og har endnu ikke vret der. Paa Tirsdag optrder Fru Heiberg som Lady Macbeth, jeg glder mig dertil. Gid nu at dette lille Brev maa finde Deres Naade vel og hele Omgivelsen ligesaa! tak for det dle Hjertelag hvormed Deres Naade altid saa venligt seer mig, saa at Basns er blevet mig som et kjrt Hjem. Gud lade sin Sol skinne ind i dette kjre Hjem og Gjesterne derude! hils hjerteligt og meget hver isr, Frken Luzie, min Ven Otto, Mis Dunloup og Frken Lutzou, ligesom Hr Ferslev! - Dersom jeg oppe i Skrivebordet skulde have glemt en lille Ngle, der hrer til en Skuffe i kjbenhavn, da vil jeg bede om at faae den sendt, ellers maa jeg lade gjre en ny, jeg havde den med til Basns, men savner den nu! - Hos rsteds hrer jeg at de er en kold Vinter i Nizza, hvor Enkedronningen er; Sneen skinner rundt omkring.

Et nydeligt Skriveti og flere smukke Nips-Sager stod til mig da jeg kom Hjem, som Julehisener. Hos Kongen har jeg vret tilsagt, medens jeg var paa Basns jegg erfarer det nu ved min H

|[slutning mangler]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 99-100)