Dato: 19. oktober 1858
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 19de Ocbr 1858

Kjre Ven!

Ved hvad vi havde seet i Aviserne om Austria, var Muligheden faldet os ind, som nu nok er bleven srgelig Vished. At det er noget Endt og Forbigangent intet Nrvrende eller Tilkommende, maa dog formindske Billedet i dets Fjernhed af det Forfrdelige, ogjo strre hin Sjl i det lille svage Legeme har vret, jo lettere har Flugten vret fra det brndende til det slukkende Element og jo friere Flugten til det store Aanderigets Element, hvori vi frst dog ret skal drage Aande. Dog det dende Barns og At vre og ikke vres Digter behver jeg ikke at udmale Lyssiden selv i det jordiske Undergangs-Billede, der et ieblik maa kunne overvlde os som det rdsomste. Det har De selv vist allerede gjort og har De da tillige givet Smerten og Kjrligheden og Beskuelsen af den store Livsomskiftelse Luft i en Afskedssang til den befriede Aand - saa har Smerten tabt sin Braad inden dette lille Brev naaer Dem.

Baade min Lucie og jeg har hjertelig flt og deelt Deres Smerte ved Tanken og Udmalingen af det sandsynlig indtrufne Forfrdelige; men vi vide, Gud skee Lov, ogsaa hvor og hvorledes De vil sge og finde ikke alene Trst men selv Oplftelse i hvad den hieste Kjrlighed dog kun tilskikker. Gud velsigne Dem og give Dem Kraft til ikke blot selv at finde Trst, men ogsaa at kunne meddele den til Ssteren!

Her have vi det, Gud skee Lov, ret godt -jeg humper kun noget i denne Tid af Gigt i et Been.

Vi har i denne Tid havt Besg af Fru Holstein, som reiser idag og beder mig sende Dem en venlig Hilsen. De hjerteligste Hilsener fra begge os Gamle!

Deres hengivneste

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter