Dato: September 1858
Fra: Jonas Collin d..   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
brevet skal rettelig dateres 18. oktober, se Brev

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost