Dato: 31. august 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 31 August!

Kjre Ven!

Uagtet jeg haaber at det er gaaet stadigt fremad til det Bedre med Deres Kones Befindende, siden jeg i Sndags Morges reiste bort, er jeg dog i Uro og stor Lngsel efter at hre fra Dem selv gode Tidender! skriv endelig i morgen et Par Ord til mig her i Nyhavn 34.

Deres trofast hengjvne

H.C. Andersen

til Konferensraad B. S. Ingemann /

[Udskrift:]

Hivelbaarne

Hr Konferentsraad

B. S. Ingemann

Ridder af flere hie Ordener i

Sor

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 508-09)