Dato: 11. september 1840
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 81. Fra Henriette Wulff. Nyse, Fredag Morgen [11.9.1840].

Skjndt kun med et par Ord, maae jeg dog sige Dem gode Andersen, at De gave os Alle lange Nser i Gaar Aftes, da vi saa vist ventede Dem med Dagvognen, det var ret slemt af Dem, og De kan kun gjre det godt ved at komme paa Mandag1041 eller maaske fr med Thorvaldsen, om De gjorde parti med ham, da han kommer med det frste. Gjennem Sster Ida hrer jeg De er lidt modfalden,1042 og det vil jeg ret bede Dem, om at lade vre, og hvis det ikke kan hjelpe, da skal vi nok have Raad derfor, naar De kommer her, hvor Alle er paa Deres Parthi,1043 og den Eene hellere end den Anden spille i Deres Stykke, hvis De vil tage til Takke. Nej ret i Alvor tage Alle Deel i hvad der ligger Dem paa Hjerte, og er beredte til, ved Deeltagelse at adsprede de mrke Skyer, de stille op for Dem. Vr bare ved godt Mod kjreste Andersen; det er Deres gamle Sorella, der beder Dem derom, og saa kan De bestemt ikke sige Nej. Naar jeg taler med Dem, skal jeg soleklart bevise Dem, hvor Deres Stykke vil gjre Lykke uden die bermte Frau og saa er Roserne og Palmerne eeneDeres! Det er en besynderlig Mistillid til Dem selv kjre Andersen, De for Guds skyld ikke maa rbe for verden, men staae Depaa deres egne Fdder Andersen, de ere saamn store nok! I virkelig aandelig Betydning, ligesaa vist som de ere det i legemlig! Naa kjreste Andersen vr nu glad; bryd De Dem slet ikke om Fruen, og hvad Andre De med Grund stter stor Priis paa kunde saare Dem lidt [med], da see det med et kjrligt overbrende je, og saa svinder det ogsaa bort. Kom De herud, og jeg skal give Dem lidt af min stille godmodige Philosophi, Nyse vil give Dem sin hele dejlige Natur, og Alle venlig Deeltagelse og Paaskjnnelse.

Som altid Deres Sorella.

[Udskrift] ST

Hr. H: C: Andersen

Htel du Nord.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost