Dato: 27. maj 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 27 Mai 1858

Kjre Ven!

igaar, med Middags Toget, fli jeg forbi Sor herind til Byen; en Hilsen jeg ude fra Banegaarden, sendte Dem, ved Vermehren har De vist modtaget. Dette lille Brev bringe Dem min Lyknskning i Anledning af den 28 Mai, gid det nye Livsaar, som opruller bevare Deres Sjls Friskhed i Virkelighedens og Poesiens Verden. Jeg glder mig til igjen at samles med Dem og Deres kjre Kone, naar jeg, nu, om Gud vil, midt i Juni flyver ud til Bjergene men frst bliver to Dage ved Skovsen, i Deres / hyggelige Hjem. I aften skal jeg da hre den yngste Wiehe synge i Figaro og glder mig dertil; det er godt og ndvendigt at Theatret faae nye Krfter, thi det seer srgeligt ud, som det nu staaer til; ogsaa Mantzius tager nu sin Afsked, fortller man mig, den Ene forsvinder efter den Anden.!

Gld mig en Dag med et Par venlige Ord; maaskee bringer jeg Dem, naar vi mdes, et nyt Eventyr, et saadant, lftede sig frem i Tankerne under Opholdet paa Basns. De hjerteligste Hilsener til Dem og Deres Kone.

Deres inderligt hengivne !

H.C. Andersen.

Til Hr Konfererentsraad B. S. Ingemann!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 493-94)