Dato: 20. maj 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 20 Mai 1858

Kjre Ven!

Hjertelig Tak for de smukke Timer jeg tilbragte hos Dem; det er saa deiligt at see milde ine om sig og at vide sig velkommen; det fornemmer jeg altid at vre hos Dem og Deres velsignede Kone. Bring hende min Tak og Hilsen. Ved Frokost Tid var jeg i Tirsdags her paa Basns, Skoven er, som om Sor, deilig grn og Blomsterne have deres hele Foraars Friskhed, imidlertid stormer det voldsomt i Dag og hele Natten har Flien skuret og pebet, saa at jeg der sover let, tog Svnen ind draabeviis. Siden mit sidste Eventyr blev saa venligt anmldt i "Dagbladet", har jeg ikke i nogen anden Avis seet / det omtalt, hverken Roes eller Dadel. Det gldede mig saa srdeles at De og Deres Kone vare saa velstemte for den lille Digtning, jeg havde jo rigtignok hele Tiden tnkt mig at det vilde blive Tilfldet. De hrte det nu tre Gange, i omtrent fire Dage, det var lidt for meget! Her ligger i Haven nede ved Stranden en snderbrudt Steenfigur, en qvindelig Charyatide, fra Gaarden og Haven var i ganske anden Skikkelse end nu, jeg troer at den vil fortlle mig en gammel Historie, og naar jeg hrer den skal jeg nok gjengive den [overstr: igjen].

Jeg lnges ivrigt allerede efter at gjre Schweitsertouren, lnges efter Bjerglandet; fr jeg flyver / afsted, vil Gud, sees vi i Sor; her paa Basns er ingen Fremmede i dette ieblik, Dagene glide stille hen, uden Begivenhed, uden Udbytte for Meddelelse, men Sindet bliver stemt til Digtning og jeg haaber og troer, at jeg ogsaa denne Gang bringer i det mindste een Digtning hjem med. Ved denne sidste Klasse-Lotteri-Trkning, kom begge mine Tal ud, Fortal og Bagtal, og dog, tnk Dem - ja Fortuna leger nok lidt - jeg fik ikke en Skilling, kun et Frilod, det er aldeles ikke opmrksom af den Madamme som raader i Spil og dets / Daarlighed; men det hjelper ikke at vre vred.

Nu lev vel! Hils Zeuthens, Harders, Wilsters og hver som venligt erindrer sig Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Konferentsraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 489-92)