Dato: 5. januar 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 5 Januar 1858

Kjre Ven!

Den sidste milde Dag, det var den 2den Jan, foer jeg ind til Byen og saae ved Sor Bane-Station, Deres lille hyggelige Hjem skinne frem mellem de mrke Trgrene, med Tankerne var jeg derovre og Lector Thomsen, hvem jeg tilfldig talte med, bad jeg bringe Dem og Deres Kone min hjerteligste Hilsen. Paa mit Bord hjemme fandt jeg en Mngde Breve fra kjre Venner ude; en Datter af Poleti-Prcidenten i Breslau, sendte mig en stor Tegning; fra Hertugen af Weimar fik jeg et rart Brev og Archictecten Meldahl havde lagt til mig, klbet paa Papir, en smuk Bouque trrede Blomster fra Getsemane-Have, ved Jerusalem. Alle Kjre fandt jeg, Gud skee Lov, vel; den gamle Collin takkede meget fordi De venlig erindrede ham og sender Gjenhilsen. Strax den frste Dag i Byen var jeg til Middag hos Enkedronningen Vi vare en lille Kreds, foruden mig, var af Fremmede kun General Oxholm og Frue. / Dronningen gav mig et Brev hun i Sommer havde skrevet til mig i Engeland, men som jeg ikke havde modtaget, da jeg alt ved dets Ankomst var afsted, det var sendt hende tilbage, nu fik jeg det og er glad ved at have den venlige Skrivelse. Hos Fru Jerichau saae jeg igaar Deres Portrt, det forekommer mig noget for stort, men der er et rart velsignet Udtryk deri.

Paa Basns var jeg denne Gang slet ikke ret glad og oplivet, men derimod mrkvrdig productiv, maaskee derved i en noget lidende Stemning, jeg skrev ikke frre end tre nye Eventyr, der vist hre til mine bedre. "Pebersvendens Nathue", "Noget", og "Det gamle Egetres sidste Drm"; det sidste troer jeg vil isr tiltale Dem og Deres Kone, Alle som have hrt det ansee det for eet af de bedste jeg har bragt; jeg skrev det anden Juledag og det er et complet Jule-Eventyr, reent menneskeligt og dog fuldt af Sommer-Skov-Duft. Jeg er ret i Stemning til Eventyr, "Lygtemanden", den / jeg vilde behandle, er hoppet fra mig, men jeg faaer ham vel fat igjen. Komme Eventyrene saaledes, da vil der vel til Vaaren springe et lille Hefte frem. - Kulden er nu ret begyndt, som De da mrker ordentligt i Sor; Juletret som Havekonen og Pigen tndte, lyser endnu ind i min Tanke, det var eet af de interessanteste Juletrer, synes mig, i dette Aar. Imorgen er det gamle Collins Fdselsdag, den feires hos den ldste af Snnerne; jeg har skrevet, som altid hvert Aar, en Vise. Jonna Stampe med sin Mand er i Anledning af Dagen kommet herind tre fire Dage; hun veed at jeg skriver Dem til og har bedet mig srdeles at hilse Dem. Seer De Heise nsk ham da fra mig et gldeligt Nytaar og er det Sandhed hvad jeg lser i Aarhuus Avis, at han er blevet forlovet med Frken Hage vil De da ogsaa i den Anledning bringe ham min Gratulation. - At Hauch er blevet Theaterdirecteur vil vist for ham ikke blive fornieligt, det er et altfor vanskeligt Folkefrd derovre at komme / ud af det med. - Overhofmesterinden som har vret temmelig syg er nu betydeligt bedre og tager mod Besg. - Om Pengekrisis hres endnu ideligt Klage, jeg er ganske kjed deraf, da der ikke kan Hjlpes. - Hartmann og hans Kone har jeg endnu ikke seet da de ere begge to i Roeskilde, et eget Svrmeri som Fruen har, de [overstr: to tog] to alene tage saa tidt ned til den By og leve i eensom Lykke; snart hrer jeg jo hvorledes De og Deres kjre Kone have det i det nye Aar. Rector Boyesen haaber jeg gaaer nu stadig frem ad i Bedring, hils ham og hans Kone ligesom Zeuthens, Harders og Wilsters, de sidst nvne fik jeg slet ikke at see ved dette korte Besg. Og nu lev hjertelig vel! Sundhed og Glde i det nye Aar.

hjerteligst

Deres trofast hengivne

H C.Andersen.

_

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 470-73)