Dato: 21. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.
[hul i papiret]

Sor den 21 Sept 1857

Kjre Fru Balling!

De har vistnok i Aviserne lst om Fest-

lighederne i Weimar, disse nd jeg ret efter
Indbydelse af Storhertugen, men det varme
Veir, den megen Trk i Theatret og ide[lig] Omvexling paadrog mig en Forkjlelse, [som i]
Forening med Hovedpine og denne i [en saa-]
dan Grand, som jeg ikke fr kjendte [gjorde at]
Hjemreisen blev en Qval, jeg kunde [kun]
udholde at kjre nogle Timer paa [hul i papiret]
og maatte da sge til et Hotel og
saaledes brugte jeg fra Weimar til H[amborg]
hele fire Dage, uagtet det kunde [have]
vret gjort med een. I Hamborg [blev]
jeg halvanden Dag, der var Cholera, [men]
jeg flte ikke ret angest derfor; i Kiel hrte
jeg om Cholera i Korser, men troede
ikke ret derpaa og gik derfor med
Dampskibet til denne By, vi kom i godt
Veir to Timer tidligere end Banetoget
gik og maatte saaledes vente al den
Tid ved Korsr, hvilket ikke var
behageligt. Jeg havde tnkt paa at gaae /
kun til Sor, men under disse Omstndig-
heder tog jeg lige til Kjbenhavn, hvor
jeg kom forrige Lverdag; Ingen ventede
mig, mine Vrelser i Nyhavn var ikke
istand, jeg matte tage ind i Phnix,
det var altsammen meget ubehageligt.

I Mandags Morges var jeg paa Veien
ind til Dem, hrte da om indtrufne
[Cho]lera-Tilflde og vendte derfor om for;
[ ] nu at trffe min Lge hjemme,
[han] raadede mig at jeg strax skulde
[for]lade Kjbenhavn, ikke udstte det og
[jeg] kom saaledes i Hui og Hast afsted, uden at
[at] faae Dem, Deres Moder og Sster
[at] see, ja uden af have hilset paa
[fl]ere kjre Venner. Jeg tog ligeud til
til Roeskilde og blev der til I Torsdags,
tog saa til Sor hvor jeg ieblikkelig
er hos Ingemanns og, om Gud vil, bliver
til paa Lverdag, da mener jeg at
tage til Basns ved Skjelskjr, jeg er
der kun to Miil fra Korsr, Sygdoms
Tilflde har viist sig i Skjelskjr, men
hvor er man sikker! Sor troer /
jeg slet ikke er noget sundt Opholdsted .

Jeg lnges meget efter at hre hvorledes
De og Deres have det. Tiden er trist
og man kan slet ikke see fremad!
dog skee hvad der skal skee, det
hjlper jo ikke at ville anderledes
der hvor man ikke kan. Det deilige
Sommerliv jeg iaar har levet ligger
som en lykkelig Tid, medens ie-
blikket synes en tung Drm [!]
Gud bevare og holde oppe D[em og ]
Deres, tnk venlig paa mig [ligesom]
De paa det hjerteligste er i mine Tan[ker.
Deres hengivne

H.C. Andersen. /

Til Enke-Frue Balling fdt Nboe

boer paa Hjrnet af Compagnistrde og Hyskenstrde anden Sal i Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 217, billed 6580-83)