Dato: 24. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Otto Herman Delbanco
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 24 December 1857

Kjre Hr Delbanco!

Mange Tak for det tilssendte Exemplar af Folkecalenderen! jeg fik den iaftes og har allerede lst Digtene af Christian Winther og Ploug, hvillke have srdeles tiltalt mig! Den historiske Calender interesserer mig! - Mere har jeg endnu ikke gjort mig bekjendt med. Et Exemplar nskede jeg at De i mit Navn vilde sende til den lille Datter af Theaterdirecteuren Christensen, hans Adresse, Nrregade, veed De nok; jeg / lovede den lille Pige at hun skulde faae at hre Eventyret om "Flaskehalsen", det blev der ikke noget af, og saa vilde jeg gjerne at hun fik Kalenderen hvori det staaer; vil De lgge vedlagte beskrevne Blad indeni.

De har nok faaet en tydsk Roman til Mig; Brevet fra Forfatteren er nok ved Dem sendt mig her til Basns! Tusinde Tak! Den Bog skal, skrives der, vre ganske samme Idee, som jeg har villet gjennemfre i "At vre eller ikke vre!" Tak endnu engang for al Deres Venskab for mig i det gamle Aar, gid et nyt og godt rulle op!

hils Deres Frue og Sn!

hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 496-98)