Dato: 23. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 23 December 1857.

Kjre Ven!

Alfor hurtigt glede Timerne hen hos Dem; jeg flte mig saa forfrisket ved at vre revet bort fra al det kjbenhavnske Spindelvv, der strammede om Humeuret. Det gldede mig at De og Deres Kone syntes saa godt om mine to sidste Eventyr; jeg trnger i den sidste Tid til Erkjendelse, jeg har faaet saa lidt af den i disse sidste Tider. Det Tryk mit gode Lune har lidt fornam jeg ikke til i det jeg sad stille i Sor, hernede ved Stranden, kommer Stemningerne igjen, jeg fler ikke ret juleglde, og har ingen Lngsel heller, det er som jeg vidste: den opfyldes dog ikke. / Der udvikler sig nogen Spleen hos mig! - Her komme en Deel Fremmede til Basns; iaften ventes de frste, dog bliver her hverken Comedie eller Bal, som ifjor, kun Juletre; jeg har igaar klistret og klippet en Mngde Dukker til at pynte med, og laver i Dag Englevinger til "Jule-Glde", - som skal gives i Billede fremstillet af unge Piger. Jeg har lavet nogle Vers til dette; og hermed bliver hele Festligheden. Paa Borreby og et Par andre Nabogaarde skal vre Dands og Lystighed, jeg har udbedet mig at turde blive hjemme, det morer mig ikke at kjre langt, frem og tilbage, for at see de Andre hoppe og springe, jeg finder mig bedre ved den stille Landlighed; maatte jeg kun komme i Stemning til at skrive paa mit Eventyr om / Lygtemanden. - Tak for det smukke Digt De lste for mig; det er velsignet at De saaledes vedbliver at vre saa lyrisk ung, har en saadan vedvarende Skaber-Kraft; med mig synes jeg det allerede kun indtrffer i Momenter, rigtignok er det altid ude fra Standsningerne komme, det er som om Verden kastede Stene og Ukrud i det sprudlende Vld, og det forvandledes til Mose. - Seer De Harders eller Zeuthens da hils dem venlig fra mig. De selv vil jo nok endnu engang i det gamle Aar give mig et lille Brev, det jeg erholder her paa Basns (ved Skjelskjr). Jeg fandt her ved min Ankomst et Brev fra Tydskland, fra en Digter Friedrich [se: Brev], der har skrevet en ny / Roman "Des Zweiflers Umkehr", der i Ideen ganske skal vre den samme som min sidste Bog: "At vre eller ikke vre"; Forfatteren skriver at han havde fuldendt sin Bog fr han lste min, men er selv overrasket ved hvor nr vi ere komne hinanden og sender mig sit Vrk, det jeg dog ikke har faaet til Basns, det ligger i Kjbenhavn.

Hils saa inderligt og kjrligt Deres Kone fra mig og vre begge to takket for Deres Venskab og Godhed for mig i alle de hengaaede Aaringer De ville ogsaa blive mig trofaste og gode i det ny Aar som ruller op; gid det bringe os Alle hvad der er os Kjrest og Bedst! Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen

[langs kanten:]

Fru Scavenius beder mig bringe Dem sin venligste Hilsen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 465-68)