Dato: 9. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 9 October 1857

Kjre Ven!

hjertelig Tak for Deres venlige Brev! siden jeg modtog det har jeg, saa temmeligt, tilbragt Tiden med at nedskrive Indtrykkene fra mit sidste Besg i Engeland, og troer at det kan have nogen Interesse, det er blevet et Par Ark. Her er hyggeligt og godt paa Basns, jeg fler mig velkommen, som hos Dem og Deres Kone, dog lider jeg hele Tiden af en Fornemmelse, som laae jeg i Qvarantaine,jeg lnges efter at komme i Rolighed i mit kjbenhavnske Hjem. Det er nu min Bestemmelse, om Gud vil, at jeg i nste Uge, nemlig med Godstoget paa Onsdag tager til Byen, da har jeg netop vret fra den i en heel Maaned. /

Enkelte Cholera Tilflde, og saa godt som dagligt, hres vel derinde, men jeg troer at Luften her i Egnen er ikke bedre, i detmindste har jeg, indtil i de sidste to tre Dage, altid flte mig som var jeg ombord paa et Skib, ganske som jeg fornam det under den forrige Cholera-Epidemi. Efteraaret kommer nu ogsaa med strke Skridt, Lvet falder og det blser ganske ordentligt, store skumhvide Blger vlte gjennem Beltet, Krager og Alliker flyve i store Skarer skrigende om Huset, det er forbi med Sommerlivet. Jeg glder mig til at De igjen vil tage fat paa Deres Livs Historie og nsker at jeg maa leve og lse den; maaskee, under Nedskrivningen kommer Musen til Besg og fortller Dem og os een ny Digtning. Gud bevare Dem rask / og glad! gid jeg endnu mangt et Aar maa see Deres og Deres Kones milde ine! min kjrligste og hjerteligste Hilsen sender jeg. Seer De Pastor Zeuthen og Dr Black bring mig da ogsaa i Erindring hos dem. Dette er et magert Brev, men Livet uden om mig her frembyder ikke noget at meddele, Dagene glide stille i hinanden, hele Formiddagen sidder jeg paa min Stue, lser eller skriver, gaaer saa, fr Frokosten, en Tour gjennem Haven eller langs med Stranden; siden lser Mi Dunloup Engelsk med mig, det optager en Time, saa lber jeg igjen omkring og da er Middagstiden; kun om Aftenen ere vi alle samlede, det vil sige tre Damer, to Brn og jeg, stille huuslig; desvrre savnes Musik. - Paa Onsdag flyver mit Blik over Sor-Se til Deres lille Skov-Slot! Lev hjertelig vel! Deres

hengivne H.C. Andersen

til

Konferentsraad Ingemann. /

[Udskrift:]

Til

Konferentsraad B. S. Ingemann

Ridder af flere Ordener

i

Sor.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 445-48)