Dato: 19. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Sorø den 19 Sept 1857

Kjære Frøken Mathilde Ørsted!

De veed at jeg i Mandags efter min Læges Forlangende tog bort fra Kjøbenhavn og strax til Roeskilde, derfra skrev jeg næste Dag til Jette Wulff for at erfare hvorledes det var med Deres Moder og i Onsdags havde jeg igjen Brev at det var betydeligt bedre, jeg vil haabe at dette vedvarende er Tilfældet. Jeg blev i Roeskilde til Torsdagmiddag og boede godt hos Dom-Provst Ortved, hvem jeg tilfældigviis allerede traf i samme Banevogn hvori jeg kjørte ud. Luften var frisk, jeg følte mig saa vel, men Sindet var det just ikke, i en ganske nedtrykt Stemning forlod jeg Kjøbenhavn, men er dog nu glad ved at have seet mine de Kjæreste der, ellers holdt jeg det ikke ud her paa Landet endnu nærmere Cholera-Gruben.

I Torsdags, som sagt, kom jeg her til Sorø og finder Luften fæl, her er tæt ved / Ingemanns Have en stinkende Kloak, som de i disse Dage rode i, Folk jage forbi til og fra Korsøer - dog endnu, men hvor længe, er jeg vel! paa Tirsdag tænker jeg paa at komme til Basnæs, glæder de mig før med Brev, send det da her til Sorø, jeg længes meget efter at høre om Deres Moders Befindende og hvorledes De og den lille Veninde i Huset har det. Om Sundheden i Kjøbenhavn veed jeg saa godt som intet, her i Huset holdes kun Aarhuus Avis og deri ere Nyhederne et par Dage gamle.

Det er stadigt en stormende Blæst, Søen vælter sit grønne tunge Vand!

I det jeg skriver dette komme Folk og fortæller at nu er der Cholera i Skjelskjør, er det saa, da tager jeg neppe til Basnæs, jeg tænker Kjøbenhavn er nok bedst, jeg vil nu skrive til Dr: Collin derom! hils kjærligt Deres Moder og Søskende, bring mig i Erindring hos Deres Onkel! snart hører jeg jo [fra Dem] her i Sorø, hvor jeg nu agter at blive til Torsdag

Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilm 82, 25-26)