Dato: 15. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Roeskilde 15 September 1857.

Kjre Ven!

Ved de weimarske Festligheder forkjlede jeg mig saa at Hjemreisen var ganske tantalisk, jeg havde en Hovedpine, som aldrig fr og frygtede for at det blev Typhus; nsten en Uge brugte jeg fra Weimar til Kjbenhavn og frst i Kiel hrte jeg om Cholera i Kiel, det var en fl Modtagelse; jeg kom, noget bedre, i Lverdagsrnorges til Korser og havde saa gjerne taget lige til Sor, men da jeg ikke vidste om man gjerne saae Nogen som kom over den Cholerabefngte By gik jeg lige til Kjbenhavn; der ventede man mig ikke, mine Vrelser vare ikke istand, jeg maatte tage ind i Phonix og min Lge trngte paa at jeg strax skulde igjen forlade Byen, da der var saa strk Cholerine, jeg blev imidlertid Sndag over, men da om Mandagen (igaar), et Par Cholera-Tilflde / viiste sig, blev der sagt mig at jeg bedst strax tog ud paa Landet f Ex til Basns, hvor man i lang Tid har ventet mig og hvor hen jeg nylig mldte at jeg ikke kom. Jeg vilde da igaar med Aften-Toget have taget ud til Sor, men da jeg betnkte, at jeg kom der uventet og det Klokken 10 om Aftenen, gik jeg kun her til Roeskilde; i Banevognen traf jeg Provst Ortved han bad mig boe hos sig, her er jeg og bliver i Dag og imorgen, Alt er sundt i Roeskilde; med Toget som gaaer fra Roeskilde Klokken l tager jeg nu paa Torsdag, (altsaa overmorgen) til Sor, vil De ikke nok have mig en 3 Dage, jeg hrer da hvorledes det staaer til inde i Byen og bestemmer i Sor om jeg tager over til Basns. Jeg veed at hos Dem og Deres Kone er jeg velkommen, De vil nok huse mig det Par Dage og jeg stoler paa at der er ikke Sygelighed i Sor; jeg kommer da heller ikke lige fra Kjbenhavn, men er luftet ud i / Roeskilde. Hils kjrligt Deres Kone; skriver De mig til, som jeg dog ikke venter, da er jeg i Roeskilde hos Domprovsten Ortved, indtil Torsdag Formiddag.

hjerteligst H.C. Andersen

til Konferentsraad Ingemann!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 439-41)