Dato: 14. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 14 Sept 1857

Kjre Fru Ortved!

For to Dage siden kom jeg fra Udlandet hjem til Kjbenhavn, her er megen Sygelighed og i Dag herer jeg om 5 Cholera-Tilflde; min Le befaler mig strax denne Dag at forlade Byen, da jeg hrer til de noget ngstelige, siger han; jeg tager derfor til Sor og senere til Basns. Dog naar jeg kun Roeskilde, da jeg nog havde Lyst at vre der een a to Dage; har De nu, som De venligst sagde, Plads til mig og De ikke frygter Een som kommer fra Kjbenhavn, hvor der endu aldeles ikke er Tanke om Epidemi, da vil jeg naturligviis hellere sove ogsaa denne Nat i Deres Huus end i et Hotel; Overbringeren vil sige Dem at jeg alt er i Roeskilde, og seer Dem altsaa meget snart. - De / maa ivrigt ikke fle Dem forlegen ved ikke at kunne modtage mi, har De andre Gjester, jeg bliver da i Hotllet og aflgger en Vesit hos Dem imorgen.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

i stor hast!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 300-02)