Dato: 4. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: F. Hoffmeyer
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 4 Juni 1857

Histrede!

I den Forvisning at det er Dem der for en Ugestid siden tilskrev mig et smukt, inderligt velmeent Digt og i mit kjbenhavnske Hjem selv bragte mig det, skriver jeg dette par Ord, for igjen at udtale Dem min hjertelige Tak for denne frste Glde min nye Bog har bragt mig.

Iaften reiser jeg herfra til Udlandet, hvor jeg tnker at blive i henved tre Maaneder, da naaer jeg igjen er i Hjemmet skal det glde mig om vi engang mdtes og jeg mundtligt kunde gjentage min Tak!

Hjerteligst

H.C. Andersen

Til Hr F. Hoffmeyer

Cand. pharmaci

/

[Udskrift:]

Til Hr F. Hoffmeyer

cand. pharmacie

Apotheket paa Vesterbro udenfor Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 211, billed 6550-51)