The Hans Christian Andersen Center

Dato: 1. juni 1857
Fra: Jonas Collin d.ć.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

316. Fra Jonas Collin.

Kiřbenhavn, 1857. 2den Pintsedag, Junii 1ste.

Kićre Andersen!

Reisepasset - jeg haaber - i behřrig Stand fřlger hermed og tillige mine bedste Řnsker til en i alle Henseender behagelig Reise!

Deres faderlig hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost