Dato: 23. maj 1857
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 23de Mai 1857

Kjre Ven!

Nu har jeg lst At vre eller ikke vre i Sammenhng og den har gldet mig som et heelt, fyldigt og aandelig rigt Livsbillede, der med poetisk Liv og psychologisk Sandhed udvikler og gjennemfrer sin Idee: Gudsbevidsthedens og Uddeligheds-Tankens gjennembrud til levende Tro fra dd Viden gjennem Livets Prvelser og selv ved Ddens Klarsyn, hvor det frste Liv kun viger tilbage, for at lade det andet og evige straale heelt ind i Sjlen og vkke den uddelige Psyche til fuld Evighedsbevidsthed. Kampen mellem Viden og Tro, saaledes som den netop viser sig i vor Tid, gjr Fremstillingen til et sandt Tidsbillede; De har seet Extremerne i begge de modsatte Livsanskuelser og sgt (for at tale rstedsk) Diagonalen af Krfternes (de timeliges og eviges) Paralelogram. Uden med Usandhed at forlade det Standpunkt, De selv staaer paa, har De med human Kjrlighed seet til begge Sider og indrmmet enhver virkelig aandelig Retning sin Ret, medens De for Deres Tankebilled har draget Linien fra Tilvrelsens negative til dens positive Pol. Tak for det indholdsrige Vrk! ogsaa fordi De venligt har tnkt paa mig ved Tilegnelsen! Nogle ubetydelige Indvendinger skal jeg maaskee komme med, naar vi se es til Pintsen, som vi glde os til. - Jeg lader Brevet ligge til min Lucie ogsaa har lst Bogen og da tillige at sige Dem Tak fra hende.

Den 25de Mai

Min Lucie takker Dem hjertelig for At vre eller ikke vre, hun har havt megen Glde af at lse den. Hun finder, at det Hele samler sig saa ypperligt, at Alt frer til eet Maal og at man har Fornemmelse af, naar man er kommen til Enden, at saaledes maatte det blive!

Deres hjerteligst hengivne

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter