Dato: 27. april 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 27 April 1857.

Kjre Ven!

hver Dag paa Udstillingen harjeg det Haab at mde Dem og Deres Kone, men jeg mder Dem ikke; Enhver som jeg troer maa vide om De er her i Byen sprger jeg om De er her, men Ingen veed noget derom! nu maa jeg altsaa skrive, De komme dog herind? Digteren Munck fra Norge er her i Byen og lnges ogsaa meget efter at see og tale med Dem og Deres Kone, komme De ikke her til Byen snart, troer jeg at han gjr en lille Fart ud til Dem; jeg var i gaar sammen med ham og Sibbern hos Hartmanns. Fra Dickens har jeg nyeligt faaet et rart Brev, han mlder mig at han ved denne Maaneds Slutning ender sin "Little Dorrit" og er der paa en "fri Mand", han har en smuk Villa mellem / Dover og London, der kommer han med sin Familie, i Begyndelsen af Juni og venter mig, jeg skal faae en deilig Udsigt og kjrlige Venner; det er kun 27 Miil (engelsk) fra London, jeg kan med Jernbanen vre der paa 1 Time og der i Byen staaer [overstr: hele] Dickens hele Huus til Afbenyttelse for mig; jeg tager mod Tilbudet, glder mig meget dertil, ligesom jeg glder mig til at lgge Udreisen over Sor, sidst i Mai og blive hos Dem i to Dage; kan jeg, da indretter jeg det saa at jeg er der den 28 Mai, dog det veed jeg endnu ikke niagtigt om det lader sig saaledes arangere; De kommer jo snart herind? Ikke saa? Skriv mig snart et Par Ord herom. - Den 20 Mai vil min ny Bog udkomme og De faaer den strax; jeg har tilladt mig at dedicere den til "Digteren Ingemann og Philosophen Sibbern", De vil forstaae min hjertelige Tanke dermed. Jeg glder / mig srlig at hre Deres Dom naar De lser den i sin Heelhed, de tre sidste Kapitler, dem De ikke kjende, troer jeg lfte sig bedst! - Om Hedts store Gilde, hvor jeg ogsaa var med, har De vel hrt, om de mange unge Damer der skulle debutere, derimellem en Sster til Fru Anna Nielsen, veed De vel!

Hils kjrligt Deres Kone, ligesom Svanes!

i hast!

Deres hengivne trofaste

H.C. Andersen

til

Etatsraad, Professor B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 424-26)