Dato: 9. april 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: L. Wiedemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 9 April 1857

Kjre Hr Wiedemann!

igaar modtog jeg fra Hr. Helms et Brev der gldede mig meget ved den Interesse han synes at have for Gjengivelse af min ny Roman, men forstemte mig meget ved Meddelelsen af hvorledes Sagerne endnu stod; jeg har strax i et Brev til ham udtalt mig igjen, hvad der staaer i samme, er det jeg nskede at sige Dem, selv og tr ikke at gjentage det her, da Hr Helms jo dog overstter form Dem mine danske Breve, beder jeg at De vil lade ham gjengive Dem hele Skrivelsen og De selv med den Godmodogihed og det venlige Sind, jeg veed De har, vil optage det, samt med den nste Post give mig et par gldelige Ord, enten fra Dem selv, eller Hr Helms er saa god igjen at / skrive, jeg lser naturligviis tydsk ligesaa godt som dansk, der kan altsaa skrives i hvilket Sprog man helst vil.

Saasnart De har trykte tydske Ark af Romanen er De jo saa venlig at sende et Aftryk til:

Richard Bentley Esq.

New Burlington Street

London

Efter mit Ophold i Engeland, hvor jeg boer hos Dickens, gaar jeg over Paris til Tydskland og glder mig da til at hre hvorledes Romanen er gaaet af og beder Dem at De vil samle og opbevare nogle af de betydeligste Anmldelser om den. - Lad mig nu see at De venligt optager min Skrivelse og glder mig strax med et Brev saa godt meent, som dette er til Dem.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 395-97)