Dato: 18. december 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 18 December 1856

Kjære Ven!

ihast et Par Ord; De erindrer maaskee at jeg talte om at tage til Basnæs i Julen og da paa Farten at aflægge et kort Besøg hos Dem og Deres Kone; om det skeer veed jeg endnu ikke, idet jeg hele denne Uge har maatte holde mig inde, stærkt forkjølet; i Dag er det noget bedre og det er paa Basnæs en Aftale at skriver jeg ikke Afbud, da ventes jeg i Slagelse, med første Banetog fra Kjøbenhavn Onsdag Formiddag den 24; jeg havde nu den Plan at tage fra Kjøbenhavn med Middagstoget paa Mandag, saa kom jeg til Dem og Deres Kone samme Eftermiddag og kunde blive Tirsdag over og da med første Tog, Onsdag, fra Sorø til Slagelse; jeg vilde gjerne / være Mandagaften og hele Tirsdagen hos Dem, een eneste Aften var mig forlidt, jeg vilde da kunde give Dem begge et stort Stykke af Romanens tredie Deel, men ikke Slutningen, der mangle de tre sidste Capitler og jeg har ikke følt mig frisk i Sindet nok til at nedskrive disse, uagtet de dog indenimig ligge afsluttede; jeg har nu ogsaa reenskreven to, tredie Part af første Deel, afrundet og udvidet den, faaet den ganske, som jeg ønsker; men mueligt kommer jeg slet ikke afsted, det afhænger ganske af hvorledes jeg føler mig Løverdag og Søndag, dog foreløbig troede jeg at burde sende dette Par Ord. Billederne til min lille Jernbane-Historie ere særdeles lykkedes, jeg bringer Dem Bogen eller sender den i mit Sted. Hils Deres kjære Kone, Svanes og hver som venligt tænker paa Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

til Hr Professor, Etatsraad, B. S. Ingemann

[ovenover Professor har HCA tilføjet: 2) ]

[ovenover Etatsraad har HCA tilføjet: 1) ]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 417-18)