Dato: 13. august 1856
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

308. Fra Jonas Collin.

Onsd. 13 Aug 1856.

Kiære Andersen

til Deres Beroligelse viljeg uopholdeligen lade Dem vide, at Deres Brev til Mad Anholm blev strax bragt til hende, saa at alting er i Orden til første September. Jeg maa derved bemærke, at i Deres Brev til mig staaer med klare og tydelige Ord: den første December. Jeg lod derfor (skiøndt jeg vidste, at dette var en Skrivfeil) --, spørge hos Mad. A. naar Prof A. kunde ventes? hun svarede: første September; altsaa er der ingen Fare paa færde; man seer deraf Stadfæstelse paa det Gamle: interdum bonus dormitat Homerus.

Chr. Thyberg er kommen rask hiem; det kan man ikke sige om Pedersen fra st Thomas, som jeg forresten ikke har seet endnu.

Redact. Bille er endnu ikke kommen hiem, og har altsaa ikke faaet Brevet fra Dem; der venter ham en Sorg, da hans Søster ligger for Døden. At Gr. V. Moltke har været meget syg, veed De vel.

Ingeborg er hos Jonna, som befinder sig ret vel, men maa holde sig hiemme i Rolighed. Gottliebs er endnu ikke kommen tilbage.

Der tales om at der i Begyndelsen af Septb. skal gives en Sørgefest for Fru Nielsen (paa hendes Fødselsdag) paa Theatret.

Lev vel

faderligst

C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost