Dato: 16. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjlskjr den 16 Mai 1856

Kjre Edgar!

Det gldede mig meget af faae Brev fra Dig og at vide at det nu snart gaaer mod Examens Maalet, gid at Du nu ret maa blive tilfreds og din Flid lnnet! Jeg har til igaar Middags vret paa Basns hvor jeg ret har flt mig hjemme;nsten alle Aartider oplevede jeg der i de fjorten Dage jeg tilbragte her, jeg kom i Sneefog og drog bort i Solskin omgivet af grnne Skove. - Her paa Holsteinborg er alt meget storartet, Gaarden selv ganske slotsmssig og det Indre svarer til det Ydre; jeg har to srdeles nydelige Vrelser og det er venlige velsignede Mennesker jeg har om mig.

Til Nys havde jeg opgivet at komme, jeg frygtede at jeg ikke vilde fle mig ret i mit Es, jeg skrev det frimodigt til Baronessen men nu har jeg faaet Brev igjen om at komme og jeg bliver altsaa nok ndt dertil, at jeg trffer Jonna, Stampe og Brnene, gjr en Deel Udslaget. - Omtrant de frste Dage i Juni tnker jeg at vre i Kjbenhavn, hils kjrligt dine Forldre og Sdskende ogsaa Hjalmars Forlovede bringer Du en Hilsen! - jeg var forleden paa Brnebal hos en Etatsraad Neergaard i Nrheden af Nstved, der hrte jeg hende saa smukt og godt omtalt, at jeg ret glder mig til / at gjre hendes Bekjendtskab. - Det er jo ret to nordiske Navne her mdes: Jette og Hjalmar. - Fra Drevsen og Wanscher har jeg faaet et Par smaa Breve, de ere srdeles tilfreds ved at have fulgt mine Optegnelser og nvne Terni som det interesssanteste de endnu have seet. I Dag komme de nok til Neapel! Vedlagte Brev beder jeg Dig at Du vil vre saa elskvrdig strax at lade sende ned til Fru Wanscher!

Hils dine Forldre og Sdskende ligesom alle flleds Venner fra din Ven

H. C. Andersen

Til Hr Edgar Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 389-90)