The Hans Christian Andersen Center

Dato: 11. maj 1856
Fra: Jonas Collin d.ć.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1856.Pintsemorgen

Kićre Andersen

jeg tager, af indlagte, nu undlřbne Depeche, Anledning til at bringe mig i Deres Erinring.

At Edvards pintse i Rungsted - Viggo i Christinelund, at harald har Halspine - at Hialmer er forloveet og har vćret i Livsfare paa Eideren (neml Dampskibet) at de Reisende bestandig glćde sig ved Deres Veiviisning - alt det, veed De, men, at Sommeren i Dag synes at anmelde sin Komme i Kiřbenh. - det er dog maaske jeg den fřrste som melder Dem.

Deres faderligst hengivne

C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost