Dato: 25. april 1856
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

291. Fra Adolph Drewsen.

Narni 25 April 1856.

Kjre Andersen!

Den Frste, jeg br skrive til efter hvad jeg nu i 3 Dage har seet, det er rigtignok Dem, thi vi have begge tidt baade taus hver til sig og hit, til hinanden udtalt, at det kan vi takke Andersen for. Vi vare nemlig meget nr ved fra Florentz at tage med Jernbane til Siena og derfra med Post, for at komme 2 eller 3 Dage tidligere til Rom, og det var foenemmelig Deres indtrngende Raad at gaae over Terni, der bestemte os dertil. Men hvilken Nydelse har dette ikke skaffet os! Frst hele Touren, som er noget saanr den smukkeste, vi have gjort; og saa to saadanne Glandspunkter, som Trasymene Sen og Ternis Vandfald. Sen var saa deilig, at vi med Bedrvelse toge Afsked fra den. Vi vare kun 3 Timer i Basignano, men gjorde en deilig Fodtour langs Sen, til Regnen desvrre drev os tilbage, men desuagtet maatte jeg klavre op i Byens verste Deel paa Klipperne, for at see Udsigten derfra, og hvor Opkjrselen fra Basignano af Bjerget, med stadig Udsigt til Sen var glimrende. Jeg begriber ikke, at jeg ei har hrt Folk tale om dette henrivende Sted. Og saa Terni; nei hvad have vi ikke seet idag! - Vi havde aldrig forestillet os det saa henrivende deiligt, det var uden Sprgsmaal det deiligste, vi endnu have seet, og hvor falde dog Menneskevrkerne, selv Marcus og Stephanskirken, som vi have beundret saa meget, igjennem mod denne Kirke, Gud bygger hvert Minut, og saa veirer hen i Stv, for atter at bygge den igjen hvert Minut evigt og evigt gjennem Aarenes Rkke; dens Prdiken for os, ja den er en ganske anden Opbyggelse, end den kummerlige Gudstjeneste, St. Marcus og Stephan byder os. Har De seet dens Regnbue, saadan som vi saae den? En dobbelt Bue indfattede hele det Rum, hvor Vandet bruser, men fra den inderste glimrende Bue lige til Van[d]faldet og Bjergene paa begge Sider var der udspndt et Stv, saa fiint, saa deiligt og saa feeagtigt, som om det hrte hjemme i Tusinde og een Nats Snepalladser. Dette Phnomen har jeg heller aldrig fr hrt omtale. Selv Kjrselen hen til Faldet er Reisen vrd, men endnu have vi intetsteds vret saaledes forplagede af Betlere i alle Former og af Prelleri, som der, og hvert Sted vare vi omringede af hele Skarer Harpyer, af alle muelige Aldere; men uagtet alt, hvad de gjorde for at delgge os Nydelsen, kunde den menneskelige Jammerlighed dog ei forstyrre os Indtrykket af Naturens Storhed, saa uventet stor var den os her. - Foruden dette staaer Venedig som et af de vigtigste Glandspunkter; Florentz gjorde ikke nr det Indtryk paa mig. -- Men der er endnu en Ting, jeg ikke har vret forberedt paa, det er den Modstning, jeg i Italien trffer paa Land og By. Landet viser overalt den omhyggeligste Dyrkning; hver Plet, selv paa Bjergene, hvor Steilhed eller Klippebund ikke forbyder det, er benyttet, og bearbeidet med en Omhyggelighed og Flid, der endog har lrt dem uafladeligt at opsanke Mget paa Landeveien; det Folk, der dyrker sin Jord saaledes, er flittigt; men kommer vi saa til Byerne, finde vi overalt paa Torve og udenfor Locandaerne en Masse Drivere, og det paa enhver Tid af Dagen, Betlere og Munke mdes overalt; og Husene, - uf! de see j o nsten overalt ud som Liighuse; det er nsten uhyggeligt at gaae ind i en saadan Byes snvre Gader, - rettere Peder Madsensgange, med de forfaldne, skidne Smaafstninger, som man her kalder Huse. Selv i Florentz, hvor der var Liv og Husene pnere, tage de store Palladser sig slet ikke ud i de snvre Gader. De fleste Byer, vi have seet, ere i Liigklde; srgelige Rester af fordums Herlighed. - Frst igaar mrkede vi lidt til Hede, men idag, skjndt Solen har skinnet uafladeligt, (vi havde det deiligste Veir i Terni), sad vi paa Vognen med alt vort Reiseti, og Egen, saavelsom Vinen er endnu, saanr ved Rom, ikke grn. - Men jeg har seet Cactus vlte ud af Bjergene, og idag frstegang - i Dronning Carolines og Bergamis Villa, - Orangen groe i fri Land.

- Rom 27 April 1856.

- Vi ere i Rom, Andersen, De fler, hvad det vil sige. Tak for det Brev, jeg der fandt fra Dem.

Deres

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost