Dato: 4. april 1856
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

289. Fra Adolph Drewsen. Dresden. Stadt Rom. 4 April 56.

Min kjære, min inderlig kjære Andersen!

tak, og atter tusinde Tak for den mageløse Overraskelse De for et Øieblik siden skaffede mig, jeg sidder endnu med vaade Øine, og dem har De skaffet mig ved at jeg fik at see de mange Navne fra mine Kjæreste. Jeg kan ikke sige Dem, hvilken Glæde De har gjort mig, og hvor dybt denne Kjærlighed har rørt de inderste Strænge i mit Hjerte.

Jeg aabner mit allerede forseglede Brev til Ingeborg for at lægge denne Seddel deri; De vil af Brevet erfare, hvormeget vi tænke paa Dem, og De har rigtignok sørget for, at vi hvert Øieblik maa gjøre det, thi De har saa levende taget Deel i vor Reise og saa fortræffeligt anviist os Alt, at vi stadigt maae tænke paa Dem, enten vi ville eller ikke. Men, troe De mig, vi ville det saa gjerne, De er jo En af mine, De er jo et uadskilleligt Lem af min Familie, De er jo Ingeborgs Broder. - Jeg havde tænkt at skrive et ordentligt Brev til Dem, dog kanske ikke før jeg kom til Italien, men jeg kan ikke lade være strax at bringe Dem min Tak, som kommer, det kan De troe, fra et næsten overstrømmende Hjerte, thi jeg kunde ikke tænke mig, at der kunde her beredes mig nogen større Glæde, end den, Deres Kjærligheds Brev skaffede mig.

Reisen er til Dato gaaet ganske fortræffelig, vi kom gjennem Preussen i den første varme Dag, have brugt os dygtigt, og ere friske som Fiske; - Verten her har jeg bragt Deres Hilsen, det er en vakker Mand. Wanscher hilser Dem og Alle. Tak Andersen.

Deres

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost