Dato: 28. december 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl (Henrik) v. Holten
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 28 December 1855

Kjære Hr Konferentsraad!

Deres ungdomsfriske, hjertefulde Digt [Brev] til mig glædede og rørte mig! en smuk, kjærlig Følelse har bragt Dem til at skrive det og at tilsende mig det! min inderligste Tak derfor! jeg skal gjemme det i mit Album mellem andre kjære Aandens Skatte, som ædle og betydende Mænd og Qvinder har beriget mig med. -

Efter Gjennemlæsningen havde jeg en Slagsveemodig Følelse ved den Tanke, at jeg i mit Livs Udvikling kun saa sjælden mødtes med Dem. Tak endnu engang for det Aandens og Hjertets Haandtryk De giver mig i Deres hjertefulde Digt! give Gud at jeg maatte eie og bevare det Beskedenhedens Sind, som De, / den ældre Mand, saa stort og smukt aabenbarer i disse Stropher!

Gid det nye Aar rulle op for Dem og Deres fortræffelige Frue, rigt paa Velbefindende og Glæde! -

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen

Høivelbaarne Hr Konferentsraad v. Holten

Kommandeur af Dannebrogen, Ridder & &

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 6505-06)