Dato: 13. oktober 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: N. C. L. Abrahams
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 13 Oct 1855

Kjre Professor Abrahams!

De var saa venlig og god at tilsige mig Deres Hjlp med et Svar paa Fransk [Brev]til Overstteren Puget, jeg antager at denne er en Dame, hvilket De af det vedlagte Brev bedst vil see, tr jeg nu plage Dem med at erholde Deres Hjlp og ikke blot med franske Ord, men - ja De / tillader det! - en lille Skrivelse paa Tydsk, hvorved jeg maaskee kan hjlpe Hoftheatret til et meget dramatisk Stykke, eet skrevet for Hdt, Wiehe og madam Nielsen. - Deres hjerteligt hengivne og taknemlige

H.C. Andersen

Til Professor Abrahams Ridder & &

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 193, billed 6502-03)