Dato: 12. juli 1855
Fra: Jonas Collin d..   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

265. Fra Jonas Colin.

Torsd. 12 Jul 1855.

Kire Andersen.

Saavidt jeg kan see af Udskriften paa Fodpost brevet er det fra Hauch, og kunde altsaa vel interessere Dem at faae snart. Det andet er fra Weimar; altsaa vel ogsaa fra en kir Haand. Derfor sendes de.

Deres Livs Eventyr har jeg i disse Dage lst fra Begyndelsen til Enden; det hrer vist til Dagens Lsning.

Operationen paa den lille Aage (Valdemar og Paulines Barn) foretoges i Gaar af Fenger, og gik heldigt.

Nu forestaaer snart Edvards og Jettes Reise; atter en Indskrnkning i min kire Kreds. Om Gottliebs og Augustas Reise til Silkeborg tales ikke.

Jette Pedersens Barn er dbt: Ingeborg.

Fra Christinelund ere Efterretningerne gode, men det gaaer langsomt med Gienvindelsen af Krfter for Jonna.

Deres faderligst

(sluttet Fredag),

Paa Weimar-Brevet stod et tykt Lak-Segl, som jeg afklippede - hvilket jeg haaber De tilgiver. Brevet var mig helligt- .

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost