The Hans Christian Andersen Center

Dato: 12. juli 1855
Fra: Jonas Collin d.ć.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

265. Fra Jonas Colin.

Torsd. 12 Jul 1855.

Kićre Andersen.

Saavidt jeg kan see af Udskriften paa Fodpost brevet er det fra Hauch, og kunde altsaa vel interessere Dem at faae snart. Det andet er fra Weimar; altsaa vel ogsaa fra en kićr Haand. Derfor sendes de.

Deres Livs Eventyr har jeg i disse Dage lćst fra Begyndelsen til Enden; det hřrer vist til Dagens Lćsning.

Operationen paa den lille Aage (Valdemar og Paulines Barn) foretoges i Gaar af Fenger, og gik heldigt.

Nu forestaaer snart Edvards og Jettes Reise; atter en Indskrćnkning i min kićre Kreds. Om Gottliebs og Augustas Reise til Silkeborg tales ikke.

Jette Pedersens Barn er dřbt: Ingeborg.

Fra Christinelund ere Efterretningerne gode, men det gaaer langsomt med Gienvindelsen af Krćfter for Jonna.

Deres faderligst

(sluttet Fredag),

Paa Weimar-Brevet stod et tykt Lak-Segl, som jeg afklippede - hvilket jeg haaber De tilgiver. Brevet var mig helligt- .

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost