Dato: 12. juli 1853
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Tirsd. 12 Jul 53.

236. Fra Jonas Collin.

Kiære Andersen

her ligge to Breve fra Dem, et af 5te og et af 10de d. M. Tak, for dem begge.

Der er udkommet en lille Piece: »Værn mod Choleraen af en tydsk Læge Pfeuffer«. Det er noget af det bedste, der her er udkommet i den Sag; den vil jeg anbefale; den gaaer rivende af. -.

Theodor er paa Cholera Visitats omtrent 4 Timer daglig; De veed at Staden er deelt i Districter mellem 100 ell. 120 Læger.

Fra Kaffebordet i Dag skal jeg hilse; der var Augusta og Gottlieb, Helga og Elna, Ingeborg, Viggo og Harald. Adolph Dr. er Marie Boyes Laugværge. Edvards ere paa Rungsted; Linds paa Rygaard - fra Louise L. hermed et Brev. -

Fenger og Emil H. ere skrækkelig medtagne c: beskieftigede ved denne Cholerasyge; Hiørnegaarden her i Gaden, hvor Wynn boede, skal bruges til Cholerapatienter under Andr. Buntzen, som Overlæge.

Folk, som kunne have og have baade Reenlighed og god Pleie, bortreves en i Morges, efter 2 Dages Upasselighed, Kammerraad Myhre, i lille Strandstræde, i Nærheden af det Huus hvor Joh. Oehlenschl. boer.

Hils paa Silkeborg hvem der vil have en Hilsen fra mig.

lev vel i Jylland og i Fyen og saa fremdeles!

Deres

C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost