Dato: 20. juni 1853
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

234. Fra Jonas Collin.

Mandag Aften 20 Juni 1853.

Kiære Andersen

Jeg kommer nu fra Casino, hvor jeg saae Fuglen i Pæretræet, som blev givet meget godt af Mad. Rosenkilde og E. Hansen, af Rosenkilde, Schmidt og Borneman; det morede Publicum og det morede mig; Chr. Hansen havde godt Huus, og da jeg antager at denne Efterretning vil more Dem, vil jeg ej udsætte at meddele den. Idag reiste Valdemar Drewsen udenlands.

Da Grandjean er tilsinds at begynde endnu i Sommer med at bygge og altsaa nedrive den »gamle Gaard«, saa skal Linds flytte, og ere altsaa i Bevægelse for at faae Værelser, hvilket er vanskeligt nok, ihvor mange nye Bygninger der end »smøres op«.

Theodor, som nu var inde hos mig for at sige »Godnat« tilføiede, da han hørte at jeg var i Begreb med at skrive til Dem »saa maa Fader hilse ham fra mig«.

Antagende, at De endnu er paa Vilhelmsborg eftersom De ikke har underrettet nogen af os, at De [er] reist andensteds hen, gaaer dette Brev samme Vei som det forrige. Lev vel!

Deres faderligt hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost