Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 12. april 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Ferdinand Biering
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 12 April 1853

Kjre Ven!

frst min hjerteligste Hilsen til Dem og Familie, dernst hvad jeg har paa Hjertet at sprge Dem om.

Forrige Aar, da Grev Moltke-Hvidtfeldt strax efter sin Faders dd, var ii Kjbenhavn, indbd han mig at komme i denne Sommer til sig paa Glorup, han vaar saa venlig ikke blot paa det bestemeteste at sige mig hvor velkommen jeg var, men tog endogsaa det Lfte af mig, at jeg ikke maatte reise til udlandet eller andetsteds paa den Tid hans Slvbryllup skulde vre. Dette er nok i Juli(?) Jeg gldede mig meget til at see det kjre gamle, nu nye Glorup, nsker ogsaa at komme der ved Festtiden, og jeg har forelbigt indrettet min Sommer derefter, men i Januar-Maaned fik jeg fra en Veninde af Fru Grevinden, / en Fru Serre i Dresden, et Brev, hvori blev sagt mig, at Grev Moltkes vilde ganske stille feire Deres Slv-Bryllup, og at de neppe kom til Danmark i den Tid; er nu det sidste Tilfldet, ja,saa bliver jeg borte, men jeg vilde naturligviis gjerne for mit Sommerarrangemetns Skyld, vide lidt her om. Er den grevelige Familie derimod paa Glorup, og det Ord "feire i Stilhed", ikke forhindrer at de gjerne see mig, saa er det herligt! jeg glder mig meget til at komme, som en velkommen Gjst, og nu alt dette er det jeg henvender mig til Besked om hos Dem. De vil ligefrem sige mig hvorledes Sagerne staaer, thi er den grevelige Familie ikke paa Glorup, eller at De helst er der denne Festtid, uden Gjster, saa reiser jeg til Udlandet; - Havde jeg vidst hvor i Verden Hr Greven opholdt sig da havde jeg ligefrem / skrevet ham til, men da jeg ikke veed det, saa maa jeg uleilige Dem. - Hils alle Kjre omkring Dem, De have vist ikke ganske glemt mig, bring ogsaa min Hilsen til Hr. Doctor Winther og hans raske Dre[nge].

Sidste sommer var jeg i Bayern, Schweitz og Norditalien, saalangt kommer jeg vel ikke paa denne Side Juul, men naar nste Vinter de hvide Bier svrme, flyver jeg, vil Gud, lnger mod Syden.

Deres hjertelig hengivne

H. C. Andersen

Til Pastor Bjerring

Svindinge ved Glorup

i Nyborg

Tekst fra: H.C. Andersens Hus