Dato: 19. juli 1852
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Mand. 19 Juli 1852.

230 Fra Jonas Collin.

Kiære Andersen .

det er paa bestemt Opfordring fra Augusta Collin at De faaer Brev fra mig; De havde yttret, at De haabede at finde Brev i Hamborg og derfor ønskede hun at nogen vilde skrive; Selv kunde hun ikke; Aarsagen vil hun mundtlig sige Dem. Ingeborg er paa Silkeborg, Theodor reiser derhen paa Onsdag. Jette Collin tager i Morgen ud til Rungsted paa en Uges Tid. Ingeborg skrev Dem vel til, om alle de Breve som ligge til Dem i Milano? før den 29 d. M. er hun neppe kommen tilbage hertil; paa samme Tid kunne vi vel vente Dem og Viggo. Gades og Hartmanns besøgb i denne Uge Christinelund.

Ved en stærk Sydostvind, som begyndte i Gaar, er Luften bleven afkiølet og renset; her havde været megen Tale om den store Hede, og om de slemme Dunster, - og det blev ikke ved Tale, thi Pressen foer stærk løs paa Borgernester og Raad, fra hvem dog Dunsterne ikke egentlig kom.

Hils Viggo og fortæl ham, at vi i Gaar havde Brev fra Ingeborg som har det fortræffeligt paa Silkeborg.

Lev vel, kiære Andersen!

Deres faderlig hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost