Dato: 22. maj 1852
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

223. Fra Jonas Collin. Kiøbenh. 22 Maii 1852.

Kiære gode Andersen

Jeg gratulerer til Ankomsten der hvor De befinder Dem vel. Her befinde vi os vel.

Tak for Billetten fra Lubek. Jeg meddeelte Indholdet ufortøvet til hele Familien, som modtog det med Fornøielse.

Ogsaa Jonna harjeg underrettet om Deres Ankomst til Weimar - hvor De ventede at være i Torsdags. Ingeborg er nu atter i Amaliegaden. Louise besøgte jeg i Gaar paa Constantia. Theodor fornøier sig over de Underholdninger, De kan have med de uskyldige Blomster og Fugle. Disse faa Liriier skulle kun underrette Dem at alle er her ved det Gamle, og slutte med Ønsket om at De fremdeles maa befinde Dem vel!

faderligst

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost