Dato: 24. april 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Fredrika Bremer
Sprog: dansk.

[Udskrift:]

Den bermte Forfatterinde

Frken Fredrika Bremer i Stockholm

Kjbenhavn 24 April 1852

Kjre Frken Bremer!

fra den nye Verden De selv er kommet hjem, har jeg her en fortrffelig Overbringer af min hjerteligste Hilsen; det er Hr Barclay Pennock fra Kennett Square i Pennsylvanien; han har tilbragt Vinteren i Danmark og vil nu see Deres maleriske Fdreland, muligviis gaaer han, ikke blot op i Dalarne men til Nordlandene, at han, der kjender saa Deres Skrifter, altsaa Deres aandelige selv, saa gjre Deres Bekjendtskab, indseer De selv og jeg veed De hjerteligt modtage ham, selv uden min Ledsagelse!

Brev og Bger, som jeg nyelig har sendt Dem, vil jeg troe De har modtaget fr denne min Skrivelse! lev hjerteligt vel!

Deres trofaste Ven

Hans Christian Andersen

Til Frken Bremer i Stockholm

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)