Dato: 29. oktober 1851
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 29. Oct 1851.

Mrkt og taagefuldt Veyr saavelsom Upasselighed og mit svage Syn har hidtil hindret at lyknske Deres Velbaarenhed til Deres nye Titel af Professor som om ikke strax saa dog i Tidens Lngde kan vre Dem min kire Ven til stor Nytte og Gavn. Det har derfor gldet mig saa meget meere som det har overbeviist mig om at man nu ogsaa her i Landet erkiender Deres sieldne Vrd og store digteriske Talent. Kuns vil jeg nske, at denne Deres Velbaarenheds nye Vrdighed ikke maa forhindre Dem, at besge mig nogen Tiid paa det gamle Glorup og derved blidgire mig mine lidet lykkelige gamle Dage. Hvis Vinteren og min Upasselighed tillader mig det, haaber jeg i Begyndelsen af December eller Januari Maaned 52, at reyse til Kibenhavn paa en kort Tiid, og der at tilbringe nogle Uger for at besge Dem, som jeg lnges efter at tale med, og for at adsprede mrke Tanker om mit kire Fdernelands fremtidige Skibne. Herfra er intet jeg kan melde Dem som kan interessere Dem. Jeg slutter derfor med at anbefale mig i min bedste Vens vedvarende gode Erindring og med Forsikkring om, at ingen kan vre Dem meere oprigtig hengiven end Deres 88 Aars gamle Ven

G.Moltke-Huitfeldt

[Udskrift med fremmed Haand]

Hidle og velbaarne

Herr Professor H.C.Andersen

Ridder af Danebrog samt flere Ordener

i

Kjbenhavn Nyhavn Nr.34 v.S.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)