Dato: 6. oktober 1851
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

222. Fra Jonas Collin.

Mandag Aften 1851. 6 0ct

Kiære Andersen

et Øieblik efter at De var gaaet herfra, kom Berl. Avis bringende Efterretning om Deres Udnævnelse til Professor, hvortil jeg, paa Husets Vegne, øiebliklig sender min Lykønskning!

Deres faderlig hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter