Dato: 26. august 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Otto Herman Delbanco
Sprog: dansk.

Hamborg 26 August 1851

Kjre Ven!

iaftes kom jeg hertil fra Leipzig, hvorfra jeg bringer Dem og Deres Frue hjertelige Hilsener; i Dag finder jeg paa Posthuset Deres Brev dateret 19 Juli, det er over Glorup sendt her til Hamborg post restante, men er indtruffet efter at jeg var afsted, nu finder jeg det. De erindrer mig om mit Bidrag til "Nytaarsgaven", og jeg forsikkrer Dem, af mit Hjerte, at jeg under hele mit Ophold i Fyen og senere paa Reisen, saagodt som daglig har tnkt derpaa, men Himlen har ikke indgivet mig en eneste lille Digtning, end sige et Eventyr, aldrig har jeg heller endnu paa nogen af mine mange Reiser skrevet Noget, frst naar jeg kom hjem er der kommet Blomster-Flor i min Digterhave. Villie og Tanke derom har stadig vret hos mig, og mer maa de forelbig ikke forlange. De skal bestemt erholde et Bidrag, naar jeg kommer hjem og da vil det jo ogsaa vre tidsnok, thi der behves ikke / Tegning eller Billed dertil. -

Den 10 eller 12 September er jeg, vil Gud, i Kjbenhavn; Hamborg forlader jeg imorgen og gaaer over Flensborg til Glorup, hvorfra dette Brev vil blive sendt Dem - Gjr mig den Tjeneste at skaffe mig, i det mindste til vi sees, det Nummer af hamborger litterarische[risch] Bltter hvor i Anmldelse af "In Schweden" staae min Bog under srdeles Indgang i Tydskland og jeg har ogsaa herfra srdeles Glde af den. -

Hils paa det venligste Deres Kone og bring ligesaa min Hilsen til Hr Lose

venskabeligst

H. C. Andersen

ST

Hr Delbanco i Kjbenhavn . -

/

E.S.

Glorup den 30 August 1851

Iaftes kom jeg her til, i Dag modtager jeg et nyt Brev fra Dem; det gjr mig inderlig ondt at De maa have al den Uleilighed, men jeg kan ikke skrive andet end hvad jeg alt ovenfor har skrevet, beder Dem huske tilbage, at jeg altid har vret beroende paa at lade min digteriske Krfter staae til Deres Tjeneste; jeg har den samme Villie, Lyst endnu, men min Muse maa komme af sig selv og jeg ved hun vil komme, Lev nu hjertelig vel!"

Deres Ven

H. C. Andersen

ST - [poststempel:] 31/8 1851

Hr Delbanco

Adresse "Lose og Delbanco, Bog- og Musikhandel i Gothersgaden", 348

i Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 484-87)