Dato: 3. marts 1851
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d:3 Marts 1851

Med strste Glde modtog jeg min Vens venskabelige Skrivelse af h9 f M da jeg begyndte at befrygte at De allerede havde indskrevet mig i Deres Glemme-Bog.

For den mig tilsendte Samling af Deres Digte [Fdrelandske Vers og Sange under Krigen ] som De har skreven under denne Krig og da De har udgivet dem til en Indtgt for de Saarede og Faldnes Efterladte tillader jeg mig herved at sende Dem 30 Rdb til dette yemed, paa det at disse ikke skulde tabe en Indtgt for dette Exemplar

Den strke Frost og det onde Veir har skrmmet den 87 Aar gamle Mand fra at reise til Kibenhavn fr Begyndelsen af Mai da jeg saa haaber at De gir mig den re og Fornyelse at komme til det gamle Glorup for, saalang Tiid det er Dem mueligt at nyde her Land Luften

Mine Damer som have forelst mig Deres Sange og fundet dem saavel som jeg meget smukke lader Dem tiligemed Biering og Winther meget flittigen hilse og jeg forbliver stedse

Deres meest hengivne Ven

G. Moltke-Huitfeldt

Som et Pendant til vores Soldaters Yttringer kan jeg fortlle Dem at de S H sagde om Gud at han var en Dnisch gesinnte Gott fordi han ikke lod det fryse da de nskede det.

[Ingen Udskrift]

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)