Dato: 20. februar 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Signe Læssøe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20 Febr 1851.

Kjære Fru Læssøe!

tak for Deres venlige Brev, tak fordi jeg staaer i Deres Tanke, jeg er Dem ogsaa trofast, sønlig hengiven, uagtet det ikke ret viser sig, i det jeg saa sjældent kommer ud til Dem! Hils den lille Sigfred fra mig, ham maa jeg vel meest takke for at jeg fik de kjære venlige Ord. Igaar vilde jeg have været hos Dem, men blev forhindret, for at nu ikke Dagene skulle gaae før jeg har sagt Dem hvor meget Deres Venlighed / har glædet mig, skriver jeg dette Par Ord, nu begynder Trykningen paa min nye Bog, jeg længes efter at høre det Indtryk den gjør paa Dem. I forgaars var det den gamle Collins 50 aarige Embedsfest, det vil sige, dersom han de to sidste Aar var blevet i Virksomhed, Festen var altsaa ganske privat hos een af Sønnerne, jeg havde skrevet en Sang, som jeg her sender et Exemplar af. Hils Deres Søn Viggo og ligeledes Jerichaus. Nu kommer det lyse Foraar, gid Solen maa skinne, ikke blot ind i Deres Stue, men ind i Deres Hjerte! Gud glæde og velsigne Dem. Deres sønlig hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Læssøe 17-18)