Dato: 18. februar 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 18 Feb 1851

Kjære Fru Kock!

Det var smukt og hjerteligt at De sendte mig Deres Søsters Brev, og doppelt smukt, da hun deri ikke har sendt mig en Hilsen; det viser, at De hilser mig. Tak for Indbydelsen til Søndag Middag, jeg skal have den Glæde at komme; De skriver at der spises Klokken 4. I Dag er det Geheimeraad Collins Fest, vi spise hos Gottlieb Collin, Sangen der, sender jeg her et Exemplar af, lad ogsaa Deres Mand læse den. Hils de kjære Sønner.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Til

Fru Konferensraadinde Kock født Wulff/

[på trykt eksemplar af BFN579:]

Til Fru I. Koch

Konferensraadinde

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 57, 45-47)